Ovisnost o kocki

Ovisnost o kocki teška je bolest koju treba liječiti. Klađenje i kockanje u Hrvatskoj poprimili epidemijske razmjere. Da bi vratio dugove, ovisnik o kocki nerijetko će počiniti krađe, imovinski delikt, razbojništvo...
Iako veliki dio hrvatske javnosti ne smatra ovisnike o kockanju znatnijim društvenim problemom, učestale ljudske tragedije i kriminal zbog kockarskih dugova to opovrgavaju. Oni koji se uhvate u začarani krug te ovisnosti, a nerijetko je riječ o mladim ljudima, izlaz nemalo vide u samoubojstvu. Kockanje je oduvijek prisutno u svim društvima, a kod nas je zadnjih godina poprimilo epidemijske razmjere, tvrde stručnjaci. 

Kockaju se i klade maloljetnici, studenti, žene, muškarci, stariji ljudi, pa i oni koji to nikad nisu činili.

Prema riječima dr. sci. Ante Bagarića, specijalista psihijatra i voditelja Odjela ovisnosti Psihijatrijske bolnice u zagrebačkom naselju Vrapču, kockanje predstavlja poremećaj nagona, a više je faktora njegova nastanka. Nemalo je kod nas to rezultat rata i poraća te društvenih promjena koje su slijedile. Tad su se pojavile i skupine »oštećenih ljudi«, što je stvorilo dobru podlogu za traženje brzog rješavanja problema. Nejednakosti svake vrsti postale su vidljivije, svi su poželjeli biti uspješni(ji), a ponude za kockanjem nije uzmanjkalo, objašnjava Bagarić. 

On dodaje da se čovjeku danas nudi okušati sreću na svakom koraku: od trgovačkih centara do televizije. Ljudi se potiču na rizično ponašanje uz poruku o tome da sreća »čeka iza ugla«.

KOCKANJE

Kockanje je poput ovisnosti o heroinu i alkoholu i treba ga ozbiljno shvaćati. Tim više, jer mu se ljudi odaju zbog psihičkih problema poput depresije, anksioznosti, poremećenih obiteljskih odnosa, niskog praga samopoštovanja, emocionalne nezrelosti i drugih uzroka. Kad kocka, ovisniku sve boljke postaju podnošljivije. 

Kako bi im se pomoglo čim prije i uspješnije svladati problem ovisnosti o kockanju, psihoterapija ponajprije obuhvaća indikacijske razg
ovore, kojima se među ostalim utvrđuje najučinkovitija terapija za pacijenta. U vrapčansku bolnicu dolaze ljudi svih profila i socijalnog statusa, koji zbog ovisnosti nerijetko okrivljuju sebe i obitelj, a često se ne mogu othrvati plaču, ljutnji, šutnji...

Uspjeh terapijskog programa, koji zasad provode dva psihologa i tri medicinske sestre pod Bagarićevim vodstvom, upućuje na spoznaju da trećina kockara nastavlja kockati već nakon tri tjedna programa. Trećina ih ne kocka oko tri mjeseca, a potom se vrate starim navikama, a trećina ih više ne kocka ili to čine povremeno. 

Budući da se čovjek danas teško uspijeva othrvati sveopćoj komercijalizaciji, valja poraditi na edukaciji i stvaranju vlastitih kočnica protiv svih vrsta ovisnosti.

KLAĐENJE

Klađenje je jako rašireno ne samo u Zagrebu. Prema iskustvu stručnjaka tog zavoda, djecu poučavaju klađenju - očevi. U istraživanju od 2001. do 2005. godine među osnovcima i srednjoškolcima ispostavilo se da je znatno porastao broj slučajeva svih devijantnih ponašanja, pa i kockanje. 

Kockanje kao sociopatogena pojava podložno je kriminogenom utjecaju na pojedinca. U određenim okolnostima je kazneno djelo, a može biti povezano i s drugim kaznenim djelima poput lihvarenja, prijevara i kamatarenja. Da bi vratio dugove, ovisnik o kocki počinit će nerijetko krađe, imovinski delikt, razbojništva... Kockarski dugovi uzrok su i samoubojstava. 

U Hrvatskoj nema točnih pokazatelja o kockarskim prekršiteljima, ni sustavnog praćenja njihova kriminalnog djelovanja. Praksa je pokazala da se mladi sve više klade, što je i odraz gospodarskog stanja. 

Izvor: www.vjesnik.hr

Link: http://www.zajednica-susret.hr/?hr=ovisnost-o-kocki