person_outline
search
  • Objavljeno
  • Pročitano 256 puta

Edukacija „Jačanje kapaciteta asistenata za posttretmanski prihvat“

Edukacija „Jačanje kapaciteta asistenata za posttretmanski prihvat“ održana je u Splitu od 11. do 13. lipnja 2019. godine. Predavačica je bila Bernardica Juretić Rožman, magistra psihologije te utemeljiteljica Zajednice Susret. Na edukaciji su sudjelovali zaposlenici Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET te zaposlenici Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“. Svi oni neposredno rade s ovisnicima kao marginaliziranom skupinom korisnika, bilo kroz pripremu i motivaciju za ulazak u neki oblik tretmana ili kroz tretmanski rad u terapijskim centrima, savjetodavni rad u savjetovalištima, kao i kroz projekte resocijalizacije.


Nakon provedene edukacije, sudionici su ispunjavali anonimni evaluacijski upitnik. Na edukaciji je sudjelovalo 19 osoba, a evaluacijski upitnik je ispunilo 13 sudionika.


Sudionici su na skali od izvrsno do neprihvatljivo vrednovali prva četiri pitanja:
1.) U kojoj mjeri ciljevi edukacije odgovaraju Vašim potrebama? 31% (4 sudionika) odgovorilo je da izvrsno odgovaraju njhovim potrebama, 46% (6 sudionika) vrlo dobro te 23% (3 sudionika) da ciljevi edukacije dobro odgovaraju njihovim potrebama.
2.) Na pitanje o vremenu posvećenom pojedinoj temi? 31% (4 sudionika) je odgovorilo s izvrsno, 46% (6 sudionika) s vrlo dobro, 15% (2 sudionika) s dobro te je 8% (1 sudionik) odgovorio s nedovoljno.
3.) Prikladnost prezentacije pojedine teme ocijenjena je: 31% (4 sudionika) izvrsno, 54% (7 sudionika) vrlo dobro te 15% (2 sudionika) daje ocjenu dobro.
4.) Kvaliteta pratećeg materijala ocjenjena j: e 31% (4 sudionika) s izvrsno, 61% (8 sudionika) s vrlo dobro te 8% (1 sudionik) s nedovoljno.

Na otvorena pitanja rezultati evaluacije su kako slijedi:
Nitko nije naveo niti jednu temu koju bi ocijenio kao nevažnu za edukaciju.
Dodatne teme koje sudionici smatraju da ih treba uključiti u iduće edukacije: najčeće su se pojavljivali odgovori poput supervizija, rad s korisnicima, djelovanje pojedinih farmakoloških sredstava te timski rad.
Dvije teme su se izdvojile kao osobito važne sudionicima edukacije, a to su sagorijevanje te povijest i nastanak terapijskih zajednica.
Predavačica je ocijenjivana ocjenama 1-5 (gdje je 1 – nezadovoljavajuće, a 5 – izvrsno) te je za pripremljenost dobila prosječnu ocjenu 4,9; znanje predavača o temi ocjenjeno je s 5,0; prezentacijske vještine 4,8 te vještine predavača u odgovaranju na pitanja sudionika ocjenjene su s 4,9.

 

Poslijednja izmjena dana Utorak, 23 Srpanj 2019 12:31
(0 glasova)

Lenta2

Ovaj je projekt odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru poziva Podrška socijalno uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina. i financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.499.276,68 kuna, a koji traje od 01.09.2018. do 01.09.2020. Cilj projekta „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ je povećati razinu znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost, te ojačati kapacitete 20 stručnjaka za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada. Tijekom projekta Zajednica će redovito obavještavati o provedbi projektnih aktivnosti putem društvenih mreža i službene stranice www.zajednica-susret.hr.

 

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.