Uspješno završena provedba projekta Upoznaj me, nauči me, zaposli me!

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“, u partnerstvu s Udrugom „Vestigium“ i Hrvatskom mrežom za beskućnike, od 1. rujna 2018. provodi projekt Upoznaj me, nauči me, zaposli me! (kodni broj: UP.02.1.1.06.0005) u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ovog rujna slavimo drugu godinu provedbe projekta, čime smo odradili projekt u cijelosti (trajanje projekta 1.9.2018.-31.8.2020.). Projekt se provodi na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Splitsko-dalmatinske te Brodsko-posavske županije, a financiran je 100%-tnim iznosom od 1.499.276,68 kuna. Cilj projekta je povećanje razine znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost te ojačati kapacitete stručnog osoblja za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima prilikom uključivanja na tržište rada.

Kako bi se ojačali kapaciteti stručnog osoblja za pružanjem sustavne podrške liječenim ovisnicima prilikom uključivanja na tržište rada, u prvoj godini provedbe projekta, organizirana su tri stručna predavanja. Prvo predavanje, „Mentalnim zdravljem do tržišta rada“ održano je od 11. do 15. prosinca 2018. godine u Zagrebu, a glavni predavač bio je dr.sc. Ivan Ćelilć, specijalist psihijatar. Neke od tema koje su se obrađivale bile su: Kako nadvladati stres na radnom mjestu?; Možemo li upravljati emocijama?; Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja, a organiziran je i studijski posjet PB Vrapče gdje je osim primjera iz prakse tema bila Uloga tima i posebnosti struka u radu s ovisnicima. Na edukaciji je sudjelovalo 15 stručnjaka iz centara za socijalnu skrb, Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, Hrvatske mreže za beskućnike te Crvenog križa te Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“. Drugu edukaciju pod nazivom „Tehnike motivacije za promjenu i razvoj odgovornosti za odnos i postignuće“ vodio je Izv. prof. dr. sc. Zoran Zoričić, specijalist psihijatrije, subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti, voditelj Referentnog centra za ovisnosti i o drogama Ministarstva zdravstva pri KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, a održala od 6. do 8. veljače 2019. godine u prostorijama Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ (II Cvjetno naselje 17a, Zagreb). Teme kao što su: Propitivanje stavova o ovisnosti i ličnosti korisnika; Vještine inicijalnog razgovora s ovisnikom; Motivacija ovisnika za liječenjem; Motivacija obitelji za sudjelovanjem u tretmanu te Osjećamo li se motivirano pratilo je 23 sudionika iz različitih institucija i udruga (Udruga Terra, Udruga Oaza, Udruga Vida, Udruga PET PLUS, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET, Hrvatska mreža za beskućnike, Udruga za kreativan i socijalni rad, Udruga Mondo Nuovo, Kaznionica u Lepoglavi, NPB „Dr. Ivan Barbota“ Popovača te Centra za socijalnu skrb Zagreb (podružnica Dubrava). Treća edukacija „Jačanje kapaciteta asistenata za posttretmanski prihvat“ održana je u Splitu, od 11. do 13. lipnja 2019. godine, a vodila ju je Bernardica Juretić Rožman, magistra psihologije te osnivačica Zajednice Susret. Predavanja su obuhvatila teme kao što su „Projekt čovjek“ i resocijalizacija – Odgoj za slobodu i rizik te Odlike terapeuta; Problem solving te Prevencija sagorijevanja na poslu. Na edukaciji je sudjelovalo 19 sudionika iz Doma za ovisnike „ZAJEDNICA SUSRET“ te Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“.
Kroz tri provedene edukacije ukupno je prošlo 43 stručnjaka koji direktno rade sa skupinom ovisnika i/ili liječenih ovisnika.

U prvoj godini provedeno je prvo osposobljavanje za računalnog operatera u TC Cista Velika, a osposobljavanje je uspješno završilo 9 korisnika.
Isto tako održane su 4 radionice. Prva radionica odnosila se na pisanje životopisa i molbi za posao. Provedena je u Terapijskom centru Ivanovac (2 grupe, 7.-8. 1. 2019. i 9.-10.1. 2019.) i Cista Velika (14.-15.1.2019.) te je na njima sudjelovalo 28 korisnika. Radionica o poduzetništvu i mogućnostima samozapošljavanja obuhvatila je ukupno 50 korisnika te je provedena u Terapijskom centru Ivanovac (2 grupe, 16.-19.2.2019. i 20.-23-2.2019.)) te Cista Velika (25.- 28.2.2019.). Komunikacijske i prezentacijske vještine obuhvatile su 25 korisnika u već navedenim centrima te su provedene u tri grupe (TC Ivanovac - 25.-27.3.2019. i 28.-30.3.2019.; TC Cista Velika 1.-3.4.2019.). Na zadnjoj radionici o samopouzdanju i motivaciji sudjelovala su 42 korisnika, a prevedena je u svibnju ove godine (TC Ivanovac - 1.-3.5.2019. i 20.-22.5.2019.; TC Cista Velika 8.-10.5.2019.).
Sve radionice temeljile su se na metodologiji i principima neformalnog učenja. Korisnici su učili kroz diskusije, prezentacije, simulacije i razne praktične vježbe. Predavači su im pružali teorijsku pozadinu pojedine teme, dok su korisnici kroz iskustveno učenje imali priliku vježbati naučeno.

Od pet planiranih edukacija koje će se provesti u 24 mjeseca provedbe projekta, u prvoj godini realizirana je ona o uzgoju bilja u zaštićenom prostoru. Korisnici Terapijskog centra Cista Velika imali su priliku sudjelovati u procesu postavljanja plastenika te edukacije o brizi i njezi biljaka u takvoj okolini te sada uživaju u plodovima svoga rada. Tako su sami sudjelovali u uzgoju bilja koje sada samostalno pripremaju u obliku ukusnih i zdravih obroka. Edukaciju je pohađalo 16 korisnika, a provedena je od 17.6. do 17.7.2019., nakon čega su korisnici sami preuzeli brigu o uzgoju (uz povremene stručne supervizije). Kroz radionice i edukacije do sada je ukupno prošlo 70 korisnika.
U drugoj godini provedbe projekta realizirana je edukacija o Uramljivanju i to od 14.10.2019. do 18.10.2019. na kojoj su korisnici upoznati s vrstama okvira, potrebnim alatom, postupkom i metodama rada te su savladali cijeli proces do stvaranja konačnog proizvoda. Kroz edukaciju je prošlo 16 korisnika iz TC Ivanovac.

Isto tako, provedena je edukacija o izradi predmeta od pruća od 20.02.2020.-15.05. 2020., a u edukaciji je sudjelovalo 16 korisnika iz TC Ivanovac. Korisnici su upoznati sa svim fazama izrade košare.
U drugoj godini provedbe održan je drugi ciklus edukacije o Uzgoju bilja u zaštićenim prostorima i to od 02.03.2020. do 19.03.2020., a u edukaciji je sudjelovalo 15 korisnika iz TC Cista Velika. Korisnici su sudjelovali u edukaciji o brizi i njezi biljaka u plasteniku te su nakon toga sami sudjelovali o uzgoju bilja.

U drugoj godini edukaciji održana je i radionica o Izradi predmeta od keramike u TC Cista Velika od 18.11.2019. do 28.12.2019. te je na samoj radionici sudjelovalo 17 korisnika. Korisnici su naučili cijeli postupak obrade gline do konačnog proizvoda.
Ručna izrada suvenira i predmeta od drva održana je od 17.02.2020. do 28.02.2020. u TC Cista Velika i u edukaciji je sudjelovalo 15 korisnika. Korisnici su naučili sve o obradi drva do dobivanja konačnog proizvoda.
U drugoj godini provedbe projekta provedene je i druga edukacija osposobljavanja za računalnog operatera koju je uspješno završilo te primilo diplomu 10 korisnika iz TC Ivanovac.

Osim aktivnosti za korisnike u terapijskim centrima, osnovana su dva Radna centra – u Zagrebu i Splitu. U sklopu istih, osim individualnog savjetovanja, korisnicima se pomagalo u procesu pronalaska posla te pripreme za aktivno uključivanje na tržište rada. Kroz oba Centra prošlo je 30 korisnika od kojih je 12 za sada uspješno zaposleno. Nadalje, zaposlenice su u suradnji s Bernardicom Juretić Rožman izradile program socijalnog uključivanja i uključivanja na tržište rada za liječene ovisnike o drogama.
Na kraju, u dvije godine provedbe projekta, održane su 4 informativne radionice u suradnji s HZZ-om, lokalnom samoupravom i drugim relevantnim dionicima, ovisno o temi radionice. Tema prvih radionica bila je „Mogućnosti i izazovi u procesu (do)školovanja i zapošljavanja te poticaji za dugotrajno nezaposlene osobe – beskućnike i liječene ovisnike“ . Prva je provedena u Radnom centru Split 23.1.2019. godine (10 sudionika), a druga u Radnom centru Zagreb 17.5.2019. godine (12 sudionika). Tema druge dvije radionice bila je „Integriranje ovisnika, beskućnika i dugotrajno nezaposlenih osoba kroz obrazovanje, zapošljavanje ili stanovanje“. Radionice su održane u Radnom Centru u Splitu 25.01.2019. (10 sudionika) te u Radnom Centru Zagreb 26.06.2019.(9 sudionika).
Tijekom dvogodišnje provedbe, o aktivnostima projekta javnost smo informirali putem medija, elektronskih, tiskanih i portala, kao i preko mrežnih stranica udruge (HRT, RTL, Nova TV, Večernji list, Nacional, Direktno hr., Narod hr., Generacija hr.. Kamenjar com., www.zajednica-susret. hr)

 

(0 glasova)

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“

Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A

Skraćeni naziv:  Zajednica Susret

OIB: 57535412801

Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

e-mailzagreb@zajednica-susret.hr

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih.