• ovise o fazi programa u kojoj se korisnik nalazi, njegovim potrebama i psihofizičkom stanju
 • odluka o ulasku u zajednicu i ostanku je dobrovoljna, u zajednici nema ograda čuvara niti zidova
 • u programu je zabranjena konzumacija psihoaktivnih  sredstava i alkohola te kockanje, a u slučaju recidiva korisnika se isključuje iz programa
 • korisnik u programu prihvaća osobnu pretragu i pretragu osobnih stvari pri ulasku u centar te naknadno prema procjeni
 • nedopuštena sredstva se oduzimaju
 • sve vrste nasilja najstrože su zabranjene, a korisnici su dužni poštivati sva ljudska prava čovjeka i građanina zajamčena Ustavom RH
 • korisnik tijekom boravka u centru ostvaruje pravo na zdravstvenu skrb
 • prijavljujemo  ga u ordinaciju primarne zdravstvene zaštite (liječnika opće prakse, stomatologa i ginekologa) s kojim zajednica surađuje;ukoliko korisnik ima veće zdravstvene probleme upućujemo ga u najbližu zdravstvenu ustanovu
 • novac, nakit i ostale vrijedne stvari koje korisnik posjeduje ne smije donijeti u terapijski centar
 • u slučaju napuštanja centra dužan je sa sobom ponijeti sve svoje osobne stvari, sve što ne ponese ostavlja na raspolaganje centru
 • sve troškove putovanja (dolazak i napuštanje terapijskog centra) korisnik snosi sam, osim troškova premještaja u drugi centar
 • korisnicima je dozvoljeno pušenje, a količina cigareta ovisi o fazi programa
 • korisnici smiju kontaktirati s obitelji i bliskim osobama uz uvjet da osobe s kojima kontaktira nisu aktivni ovisnici
 • kontakti se ostvaruju putem pisama, telefonskih poziva i posjeta (grupne posjete se organiziraju tri puta godišnje – za Uskrs, Veliku Gospu i Božić i traju nekoliko sati;individualne posjete se prilagođavaju specifičnosti svakog korisnika i mogu trajati i do nekoliko dana (osobe borave s korisnikom u terapijskom centru)
 • odlasci kući na provjeru podrazumijevaju višednevni boravak sada skoro već bivšeg ovisnika u sredini iz koje je došao

AlenDuka dizajn >