Utemeljiteljica Humanitarne organizacije „Zajednica Susret” je Bernardica Juretić, mag. psih. Udrugu je osnovala 1990. godine nakon povratka iz Italije, a 1992. godine otvorila je prvu hrvatsku terapijsku zajednicu (komunu) u Cisti Velikoj nedaleko Splita.

Bernardica Juretić, rođena 18.08.1963. u Srijanima.

Nakon završene srednje medicinske škole završila studij psihologije na Universita’ Pontificia Salesiana u Rimu na temu «Smisao ljudske patnje u svjetlu Franklove logoterapije». Magistrirala je odgojne znanosti, smjer psihologija na Universita’ Pontificia Salesiana na temu oboljeli od AIDS-a s psihološkog gledišta”.

Radno iskustvo

2019. – Ravnateljica Doma za odrasle osobe ovisnike o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti ZAJEDNICA SUSRET
2016. – Ministarstvo socijalne politike i mladih
2010.- 2016. – Ravnateljica Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET
2012. – Vanjski član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Sabora RH
2008. – 2011. Pomoćnica direktora, direktorica Odjela za upravljanje ljudskim potencijalima Institut IGH
2003. – 2008. Predstojnica Ureda Vlade Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
2004. – Predavač, smjer radni terapeut – doedukacija iz ovisnosti, Visoka zdravstvena škola
2002. – Predsjednica Stručnog savjeta, Ureda za suzbijanje zlobuporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske
2001. – 2003. – Predstojnik Terapijskog Centra Čivo, Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET
2000. – Otvorila terapijsku zajednicu za tretman ovisnika u Banja Luci
1994. – Imenovana Nacionalnim koordinatorom za nevladine udruge iz područja prevencije i tretmana ovisnosti, Vlada RH
1991. – Imenovana članicom Nacionalne Komisije za borbu protiv ovisnosti , Vlada RH
1992. – 1996. – Otvorila tri terapijske zajednice; TZ Paučje, TZ Ivanovac, TZ Čiovo kao i tri savjetovališta
1990. – 1991. – do danas Osnivač Humanitarne organizacije “Zajednica Susret”, prve nevladine udruge za prevenciju i tretman ovisnika o drogama na području bivše Jugoslavije u Splitu čija je predsjednica do danas. Osnivač prvog Savjetovališta za prevenciju i posljedice ovisnosti u Splitu, otvorila prvu terapijsku zajednicu za tretman ovisnika na području Jugoistočne Europe, u Cisti Velikoj kod Splita
1984. – 1986. – Medicinska sestra u domu za starije osobe, Elderly People’s Home in Caritas Altenhein Freyung, Germany

Obrazovanje i osposobljavanje

2015. – Stalni sudski tumač za talijanski jezik (na vrijeme od četiri godine), Županijski sud u Zagrebu 
2008. – 2009. – Razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Gestioni e Management, Executive Master
1995. – Upisala doktorat, Universita’ Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1990. – Magistrirala odgojne znanosti, smjer psihologija na temu „Oboljeli od AIDS-a s psihološkog gledišta“, Universita’ Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1988. – Diplomirala psiholigiju na temu «Smisao ljudske patnje u svjetlu Franklove logoterapije», Universita’ Pontificia Salesiana in Rome, Italy
1982. – Medicinska sestra, Medicinska škola Dubrovnik
1978. – Osnovna Škola “25 maj” Srijane, Srijane 43, 21205 Donji Dolac

Organizacijske vještine i kompetencije

1990. – 2004. održavala predavanja, javne tribine, okrugle stolove u zemlji (u svim gradovima i po otocima u Hrvatskoj) i inozemstvu (Njemačka, Italija, Austrija, Švicarska, Bosna i Hercegovina). Od 1990. do 2004. sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim konferencijama i seminarima kao predavač i sudionik.

Edukacije

1988. tečaj specijalizacije za rad s oboljelila od AIDS-a pri „Caritas Italiana“ u Rimu 1989. edukacija iz autogenog treninga 1988.-1990. edukacija iz logoterapije 1988.-1990. edukacija za rad u terapijskim zajednicama 1992.-1994. sudjelovanje u superviziji voditelja terapijskog programa „Progetto Uomo“ iz Brescie (Italia) diploma MS II Goethe Instituta iz Freiburga u Njemačkoj za razumijevanje španjolskog i portugalskog jezika 2009. Pohađala seminar ISO 9001:2008: Glavne promjene i proces prijelaza 

Publikacije 

1988. – 2004. objavljivala radove u «Orientamenti pedagogici», «Anime e corpi», «Kateheza», «Đakovački Vjesnik», «Tribina za mlade» Godinu dana pisala kolumnu u tjedniku Panorama Godinu dana pisala za tjednik Glorija Pisala za dnevnik Glas Slavonije Radovi sa kongresa i seminara objavljeni su u zbornicima radova istih.

Jezici

Njemački, talijanski, engleski, španjolski i portugalski.

Leave a comment

AlenDuka dizajn >