Radno vrijeme sa strankama:

  • pon, uto, čet i petak od 8,30 do 15,30 h
  • srijeda od 14,00 do 19,00
  • srijeda grupe samopomoći od 19:00 do 21:00

II. Cvjetno naselje 17A 
Zagreb 10000 Hrvatska 
+385 1 60 40 198 
+385 1 60 40 198 
e-mail: zagreb@zajednica-susret.hr

Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“  Skraćeni naziv: Zajednica Susret
Adresa: Zagreb 10000, II. Cvjetno naselje 17A OIB: 57535412801 Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d. IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2

AlenDuka dizajn >