Terapijska zajednica namijenjena je osobama koje su uspostavile apstinenciju od svih psihoaktivnih tvari (svih sredstava ovisnosti).

 • trenutno imamo otvorene dvije terapijske zajednice za muškarce – u Terapijskom centru Ivanovac i u Terapijskom centru Cista Velika.
 • boravak traje prosječno 6 do 8 mjeseci
 • kontakti se ostvaruju putem pisama, telefonskim pozivima i posjetama

U terapijskoj zajednici program se provodi u dvije faze:

Prva faza uključuje:

 • upoznavanje sebe
 • prihvaćanje sebe kao ovisnika
 • povećanje stupnja prihvaćanja programa
 • poboljšanje kvalitete odnosa s drugim osobama u terapijskoj zajednici
 • povećanje sposobnosti vlastitih osjećaja i osjećaja drugih
 • upoznavanje vlastitih obrambenih mehanizama (napad, povlačenje i sl.)
 • usvajanje konstruktivnih oblika komuniciranja (adekvatno iskazivanje emocija, konstruktivna kritika, ukazivanje drugima itd.)

Druga faza uključuje:

 • analizu bitnih životnih segmenata (obitelj, školovanje, odrastanje, seksualnost) kako bi korisnik spoznao problematične situacije i razloge koji su ga doveli do ovisnosti)
 • prihvaćanje značajnih odgovornosti u terapijskoj zajednici
 • odlasci na provjere (dvije u trajanju od najmanje 7 dana kada korisnik boravi u sredini iz koje je došao u zajednicu)

AlenDuka dizajn >