Osobe s problemom ovisnosti kao specifična skupina korisnika se nakon tretmana u terapijskim zajednicama, bolničkim odjelima, održavanjem apstinencije ili pridržavanjem propisane liječničke terapije i dalje suočavaju s brojnim problemima i iskušenjima, kako u socijalnoj sredini tako i sa samim sobom. Često su marginalizirani na svim područjima socijalnog funkcioniranja, odbačeni i od strane bližnjih, bez dodatne podrške. Na temelju iskustva došli smo do zaključka da je za uspješnu resocijalizaciju potrebno osnažiti korisnike kroz psihosocijalnu podršku, razne radionice i edukacije te informirati ga o njegovim pravima vezanim uz zasnivanje radnog odnosa. Isto tako smo došli do zaključka da ih je potrebno informirati o samom Projektu resocijalizacije i pravima koja iz toga proistječu (pravo na doškolovanje, prekvalifikaciju itd.) o čemu oni često nisu dovoljno informirani.

„Novi početak“ je stoga namijenjen ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji, a cilj mu je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije te što uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te obiteljsko funkcioniranje.
Projekt resocijalizacije „Novi početak“ uspješno provodimo još od 2012. godine, a trenutno je odobren kao trogodišnji program i provodi se u partnerstvu s Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.

Financijsku potporu dalo je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, temeljem Natječaja za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu. Ugovor je potpisan za razdoblje od 01.12.2019. do 30.11.2020., a program će se provoditi do 30.11.2022. Za svaku godinu provedbe Ugovor o dodjeli financijskih sredstava bit će potpisan zasebno.

AlenDuka dizajn >