Nastavljamo s provođenjem projekta Lutke na koncu i u 2022. godini uz finacijsku potporu Grada Zagreba. Lutke na koncu projekt su usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške ciljanoj skupini, pružanje pomoći u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočava ova korisnička skupina, omogućavanje stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici uz konstruktivno provođenje slobodnog vremena te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemima ovisnosti.

U ovoj godini poseban naglasak stavili smo na aktivnosti za kojima se pokazala pojačana potreba a to su:

  • Motivacijske grupe i razgovori pri odjelima ovisnosti u Gradu Zagrebu
  • Individualni savjetodavni rad – pružanje pomoći i podrške u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, prava pri Zavodu za zapošljavanje te ostalih prava i usluga u sustavu socijalne skrbi
  • Suradnja sa stručnim suradnicima i razmjena iskustva
  • Grupe samopomoći za članove obitelji – interaktivne grupe samopomoći za roditelje i druge članove obitelji osoba u riziku, konzumenata i ovisnika s tematskim predavanjima vezanim uz problem ovisnosti i roditeljske vještine
  • Podrška korisnicima pri uključivanju u psihosocijalni tretman.

Projekt se provodi od 2014. godine uz potporu Zagrebačke županije i Grada Zagreba. U 2022. godini projekt projekt Lutke na koncu sufinanciran je od strane Grada Zagreba putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2022. 

“Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ove web stranice u isključivoj je odgovornosti Humanitarne organizacije “Zajednica Susret” i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Grada Zagreba.“

AlenDuka dizajn >