SAVJETOVALIŠTE

Savjetovalište u Zagrebu namijenjeno je:

 • mladima s problemima u ponašanju,
 • mladima koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti,
 • eksperimentatorima i konzumentima sredstava ovisnosti,
 • osoba s problemom ovisnosti i onima u apstinenciji,
 • osobama u procesu resocijalizacije nakon liječenja i/ili tretmana od sredstava ovisnosti,
 • članovima obitelji te bliskim osobna mladih i odraslih osoba koje imaju problem sa sredstvima ovisnosti,
 • studentima i stručnjacima koji pokazuju interes prema osobama s problemom ovisnosti te mladima s problemima u ponašanju i problemu ovisnosti, 
 • širem građanstvu.

Socijalne usluge koje pružamo u Savjetovalištu u Zagrebu jesu:

 • usluge za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju,
 • usluge savjetovanja,
 • usluge savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz tretmana i liječenja od sredstva ovisnosti,
 • usluge savjetovanja i pomaganja članovima obitelji,
 • individualna psihosocijalna podrška,
 • grupna psihosocijalna podrška.

Ostale usluge:

 • motivacijski intervju/razgovor
 • kreativne radionice
 • družionice

Sve usluge provode: 

 • socijalni pedagozi 
 • socijalna radnica 
 • psihologinja 
 • uspješno rehabilitirane osobe s iskustvom problema ovisnosti

AlenDuka dizajn >