S korisnicima programa “Novi početak” se provode sljedeće aktivnosti:


1) Individualni savjetodavni rad
2) Organizirane psihološke i sociopedagoške grupe te grupe samopomoći za korisnike – ovisnici i liječeni ovisnici
3) Organizirane psihološke i sociopedagoške grupe te grupe samopomoći za korisnike – roditelji i ostali članovi obitelji
4) Radionice unapređenja roditeljskih znanja i vještina ovisnika koji su roditelji
5) „Družionice“ – aktivnosti slobodnog vremena (kreativne radionice, odlasci u kino/kazalište/muzej…)
6) Filmske večeri s tematikom ovisnosti i procesa oporavka
7) Pružanje pomoći u rješavanju stambenog pitanja te oko aktivnog uključivanja na tržište rada (individualno savjetovanje i radionice)
8) Organiziranje pratnje pri zdravstvenim pregledima i ostvarivanju socijalnih usluga
9) Upoznavanje korisnika Doma za ovisnike Zajednica Susret o mogućnostima uključivanja u program po izlasku
10) „Velike vijesti“ – grupni rad s korisnicima usmjeren na podizanje kvalitete i kulture življenja

AlenDuka dizajn >