Projekt provodi Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ u partnerstvu s udrugom Vestigium, Zagreb i Hrvatskom mrežom za beskućnike, Zagreb.

Financiran je u potpunosti (100%) iz sredstava Europske Unije, kroz Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., u okviru poziva Podrška socijalno uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca, od 01.09.2018. do 01.09.2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 1.499.276,68 HRK

Cilj projekta:

Cilj projekta „Upoznaj me, nauči me, zaposli me!“ je povećati razinu znanja, vještina i kompetencija 30 nezaposlenih liječenih ovisnika o drogama kako bi im se olakšao pristup tržištu rada, smanjila socijalna isključenost i povećala zapošljivost, te ojačati kapacitete stručnog osoblja prijavitelja i partnerskih organizacija za pružanje sustavne podrške liječenim ovisnicima o drogama prilikom uključivanja na tržište rada.

OPIS PROJETKA:

Ovisnici i beskućnici su specifična skupina koju karakterizira dugotrajna nezaposlenost, nedostatak radnog iskustva i praktičnih vještina, a to ih čini posebno ranjivom skupinom. Zbog svega su izloženi čestim odbijenicama poslodavaca i nagomilanim frustracijama. Bivši ovisnici su stigmatizirani za cijeli život i to posljedično dovodi do sve većeg broja slučajeva zabilježene depresije i pojave recidivizma. Čak i ako liječeni ovisnici nađu posao, on gotovo u pravilu ne odgovara njihovim sposobnostima, te su često osuđeni na obavljanje kratkoročnih poslova za koje nisu potrebne nikakve kvalifikacije ili se traži niža razina obrazovanja od one koju imaju.

Iako postoji opće prihvaćen stav da bivše ovisnike i beskućnike treba integrirati u zajednicu, poslodavci im vrlo rijetko pružaju priliku za zaposlenje.

U okviru ovog projekta bivši ovisnici i beskućnici će steći kvalifikacije koje će ih na tržištu rada učiniti konkurentnijima. Kroz projekt će se osnovati Radni centar za procjenu zapošljivosti nezaposlenih liječenih ovisnika, individualno savjetovanje, osposobljavanje, educiranje i radne pripreme za uključivanje na tržište rada u Zagrebu i Splitu. Provest će se edukcije za 30 korisnika koji će, između ostalog, završiti edukaciju za računalnog operatera , steći će vještine rada s keramikom, uzgojem bilja, izrade predmeta od drva i pruća. Isto tako, korisnici će polaziti radionice izrade životopisa i zamolba za posao, radionice o poduzetništvu i mogućnostima samozaposlenja, radionice jačanja komunikacijskih i prezentacijskih vještina te radionice jačanja samopouzdanja i povećanja motiviranosti. Organizirat će se Sajam rukotvorina proizvedenih od strane korisnika, gdje će sudjelovati i predstavnici OPG-ova, LAG-ova,HOK-a, CROME te ostali poduzetnici. Korisnici će imati priliku neposrednog kontakta s poslodavcima kako bi dobili konkretne savjete i unaprijedili mogućnosti zaposlenja nakon završetka projekta. Osim aktivnosti usmjerenih na ciljanu skupinu, održati će se i tri seta predavanja za stručnjake s ciljem jačanja kapaciteta osoblja koji rade s ciljanom skupinom. Teme tih predavanja su: „ Mentalnim zdravljem do tržišta rada“, „Tehnike motivacije za promjenu i razvoj odgovornosti za odnos i postignuće“ te „Jačanje kapaciteta asistenata za posttretmanski prihvat“.

AlenDuka dizajn >