ŽIVOTOPIS

Osobni podaci

Ime i prezime:                                Miroslava Rožanković

Datum i mjesto rođenja:                10. rujna 1965., Glina

Obrazovanje

 • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Centar usmjerenog obrazovanja „Luka Bačak“, Glina
 • Osnovna škola Glina

Stručna sprema i struka

 • Diplomirani politolog (dipl. politolog)
 • zanimanje – novinarka
 • zanimanje – stručnjakinja za odnose s javnošću

Dodatne edukacije

 • Škola za odnose s javnošću i komunikacijski management, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
 • PR manager

Radno iskustvo

 • 1984. – 1989. novinarka Studentskog lista i Poleta
 • 1992. – 2008. novinarka, kolumnistica i politička komentatorica u dnevno-političkom listu Vjesnik d.d.
 • 1994. – 1996. prati rad Ministarstva obnove i razvitka
 • U vrijeme obnove Republike Hrvatske informira javnost o aktualnim poslovima resornog ministarstva i ministra obnove prof. dr. Jure Radića i njegovih pomoćnika.
 • 1991. – 1995. prati rad Vladinog Ureda za prognanike i izbjeglice. U vrijeme najžešćeg izbjegličkog vala u Hrvatskoj, kad je u jednom trenutku brojka dosegla 200.000 izbjeglih i prognanih ljudi, izvještava o kompleksnoj humanitarnoj problematici, surađuje s vodećim ljudima tog sektora tada na čelu s dr. Adalbertom Rebićem te njegovim nasljednicima.
 • 1996. – 1999. prati rad Ureda prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja. Vrijeme političkih turbulencija u Podunavlju prati kao izvjestiteljica s terena i komentatorica.
 • 2001. – 2008. prati politički rad predsjednika RH Stjepana Mesića kroz dva mandata Izvještava s mnogobrojnih putovanja u zemlji i inozemstvu, piše komentare, analize, intervjue…).
 • 2001. – 2008. prati rad Vlade RH i Sabora RH kroz svakodnevno izvještavanje, brojne intervjue, komentare i analize.
 • 2008. – 2012. radi kao savjetnica za medije u Institutu IGH d.d. 
 • 2012. – 2019.  radi u nevladinom sektoru  
 • U šesnaest godina novinarstva stekla reference kao novinarka koja je prošla sve profesionalne izazove, od gradske rubrike i unutarnje politike do statusa komentatorice i kolumnistice
 • Više od desetljeća iskustva u PR-u kroz rad u državnom, privatnom i nevladinom sektoru 
 • 2008. – 2012. Savjetnica za medije u Institutu IGH d.d.
 • Prezentacija tvrtke kroz javne istupe
 • Korporativno komuniciranje
 • Savjetovanje članova Uprave Instituta IGH u okviru odnosa s javnošću
 • Sudjelovanje u radu upravnih tijela
 • Savjetnica za medije direktoru Instituta IGH i njegovim pomoćnicima, te sektorskim direktorima
 • Izrada i pribavljanje stručnih analiza u okviru odnosa s javnošću
 • Analiza medijskih sadržaja i njihovog utjecaja na sektorske politike
 • Analiza gospodarskih i društvenih procesa i predviđanje njihovih posljedica na tvrtku
 • Pribavljanje ekspertiza iz područja odnosa s javnošću relevantnih za tvrtku
 • Upravljanje informacijama, odnosima s medijima i odnosima s javnošću
 • Suradnja s medijima
 • Sudjelovanje u planiranju stručnih medijskih kampanja
 • Izrade brošura i drugih promotivnih materijala
 • Uređivanje web stranice
 • 2012. – …. Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i komunikaciju u Humanitarnoj organizaciji “Zajednica Susret”
 • Savjetovanje predsjednika organizacije u odnosima s javnošću
 • Izrada i vođenje edukativnih kampanja
 • Sudjelovanje u izradi politike i strategije kuće
 • Organiziranje i moderiranje tematskih konferencija i okruglih stolova
 • Praćenje medijskih objava i izvještavanje o temi ovisnosti
 • Praćenje i uređivanje web stranice Zajednice Susret
 • Praćenje i uređivanje Facebook stranice Zajednice Susret
 • Prikupljanje podatka i informacija neophodnih za izvještavanje i informiranje javnosti
 • Organiziranje i moderiranje konferencija za novinare
 • Aktivno surađivanje s medijima
 • Glasnogovornički poslovi
 • Analiziranje medijskog izvještavanja
 • Upravljanje dnevnim aktivnostima vezanim uz odnose s javnošću
 • Obilazak terapijskih centara
 • Prikupljanje stručne literature
 • Organiziranje edukacijsko- informacijske radionice za korisnike i djelatnike
 • Rad na projektima
 • Prikupljanje donacija
 • Senzibiliziranju javnosti za potrebe marginaliziranih skupina društva
 • Uređivanje i priprema brošura
 • Medijska promocija udruge i problema ovisnika kao socijalne kategorije
 • Držanje predavanja i radionica iz područja medija i odnosa s javnošću
 • Priprema i uređivanje brošura
 • Organiziranje brojnih javnih događanja
 • Pisanje i uređivanje Monografije Zajednice Susret
 • Ožujak 2016. – Studeni 2016. Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Glasnogovornica
 • Organizacija poslova vezanih uz sredstva javnog informiranja i pravodobnu dostupnost informacija na web stranici ministarstva iz djelokruga rada ministrice i ministarstva
 • Složeni stručni i savjetodavni poslovi vezani uz komunikacijsku strategiju ministrice i ministarstva
 • Prikupljanje podataka za izvještavanje javnosti, sastavljanje priopćenja i odgovora na upite medija
 • Praćenje i analiza medijskih sadržaja i njihovih utjecaja na sektorske politike
 • Upravljanje informacijama, odnosima s medijima i odnosima s javnošću
 • Suradnja s medijima
 • Organizacija konferencija za novinare, Okruglih stolova, tribina i slično…

Vještine i sposobnosti

 • Rad na terenu, bogata socijalna mreža suradnika i poznanika
 • Humanitarni rad, volontiranje i sudjelovanje u brojnim humanitarnim akcijama
 • Lobiranje
 • Iskustvo rada u pisanju i ocjenjivanju projekata
 • Organizacijske sposobnosti (organizacija tematski raznolikih konferencija, stručnih skupova, priprema tiskanih izdanja, organizacija donatorskih večera, humanitarnih call centara, raznih priredbi i društvenih događanja)
 • Iskustvo rada u socijalnoj problematici
 • Poznavanje rada na računalu
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Vozački ispit – B kategorija, aktivni vozač
 • Komunikacijske vještine i vještine pisanja
 • Orijentiranost na cjeloživotno učenje i konstantno profesionalno usavršavanje
 • Sposobnost rada u timu

AlenDuka dizajn >