Puni naziv: Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“
Skraćeni naziv:  Zajednica Susret
Adresa: Zagreb II. Cvjetno naselje 17A
OIB: 57535412801
Žiro račun: Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR80 2340 0091 1107 5539 2
e-mail: zagreb@zajednica-susret.hr

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret” je nevladina i neprofitna udruga koja se bavi  tretmanom ovisnosti o drogama, alkoholu, kocki, te drugim oblicima ovisnosti. Prva smo udruga koja se počela baviti ovisnošću u Hrvatskoj, a osnovani smo 1992. godine s ciljem prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, pružanja socijalnih usluga i pomoći osobama s problemom ovisnosti . Udruga trenutno ima 8 zaposlenika na projektima, a djelatnici naše udruge su profesionalci  (psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog, politolog, koordinator projektnih aktivnosti, educirani bivši ovisnici i volonteri). Program provodimo neposrednom suradnjom između osoba s problemom ovisnosti, njihovih obitelji i Zajednice Susret. Upravo takva suradnja pokazala se najučinkovitijom u postizanju pozitivnih rezultata u rehabilitaciji ovisnika. Veliki broj naših bivših korisnika danas uspješno žive i rade. a stručni tim, osim projektnih aktivnosti, provodi i pripremu korisnika za prihvat u psihosocijalni tretman u terapijskim centrima na području Republike Hrvatske.

Kroz više od četvrt stoljeća rada i djelovanja postali smo poznati u širem okruženju Jugoistočne Europe. Udruga ima 2 savjetovališta, u Zagrebu i Splitu, a osnovala je zasebne pravne subjekte – Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ (ustanova) i Udrugu roditelja „Zajednica Susret“-Zagreb. Svi pravni subjekti partnerski nastupaju te se nadopunjavaju u aktivnostima i pružanju usluga. Dom za ovisnike „Zajednica Susret“ bavi se provođenjem psihosocijalnog tretmana metodom terapijske zajednice kroz filozofiju „Projekt Čovjek“ (Progetto Uomo) koji je nastao sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Italiji, a prilagođen je hrvatskim prilikama. U sklopu ustanove djeluju dva terapijska centra: centar Ivanovac i Prihvatni centar Cista Velika. Naš program „Projekt Čovjek” koji provodimo u terapijskim centrima je naša prepoznatljivost, to nije  ni terapija ni metoda već  filozofija života i rada u našoj Zajednici i jedini mu je cilj upoznati samoga sebe, potvrditi vrijednosti  međusobnih odnosa i međuljudske solidarnosti. Program koji provodimo u je u našim terapijskim centrima individualiziran, a koliko će tko ostati u njemu slobodna je odluka svakog pojedinca.

Predsjednik Milanović razgovarao s predstavnicima Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ 22.11.2022.

Kroz naša dva savjetovališta u Zagrebu i Splitu prošlo je tijekom 2019. godine gotovo 1000 korisnika (riječ je o osobama s problemom ovisnosti te članovima njihovih obitelji) te je održano više od 3500 razgovora, savjetodavnih, individualnih, obiteljskih ili stručnih. Trenutno provodimo 7 projekata: 4 nacionalna, od kojih su dva trogodišnji programi; dva EU projekta od kojih smo u jednom nositelji a u drugom partneri, te jedan međunarodni projekt Erasmus+.

Humanitarna organizacija „Zajednica Susret“ provodi aktivnosti usmjerene prevenciji ovisnosti, pružanju psihosocijalne pomoći ovisnicima i članovima njihovih obitelji te pružanju podrške osobama u fazi resocijalizacije. Najvećim dijelom se financiramo kroz projekte, a manjim dijelom kroz donacije.

Korisnici naših usluga su osobe s problemom svih vrsta ovisnosti (droga, alkohol, kocka, online ovisnosti…); mladi koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti kod kojih je došlo do problema u ponašanju, ali još nije došlo do razvijanja ovisničkog sindroma; osobe u fazi resocijalizacije; članovi obitelji osoba s problemom ovisnosti te šira zajednica. Udruga također provodi različite oblike edukacija i aktivnosti koje su usmjerene na stručnjake vanjskih institucija koji su u posrednom ili neposrednom radu s našom korisničkom skupinom.

Surađujemo s ustanovama i drugim pravnim osobama kao što su centri za socijalnu skrb, Ministarstvo pravosuđa (Uprava za zatvorski sustav i probaciju), Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, škole i fakulteti, Ministarstvo zdravstva, Vladini uredi, Grad Zagreb, Zagrebačka županija te druge županije u RH, brojne zdravstvene ustanove te lokalna zajednica. U provođenju programa i projekata surađujemo s raznim državnim i javnim institucijama, ustanovama i udrugama koji se bave sličnim ili istim problemima. Na taj se način jačamo međusektorsku suradnju i povećavamo razinu uspješnosti provedbe projekata ili programa.

Zajednica Susret je od 2004. godine članica Europske federacije terapijskih zajednica (Euro Tc- European Tretment Centres of Drug addiction) 

Od 2018. godine udruga je članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Grada Zagreba.

Od 2019. godine udruga je registrirana za pružanje socijalnih usluga te upisana u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koju pružaju socijalne usluge pri Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike

cropped-zajednica-susret-plavi-1.jpg

VIZIJA

Težimo ostvarivanju društva socijalne pravde i jednakih mogućnosti u kojem i ovisnička populacija ima pravo na novi život nakon izlaska iz pakla ovisnosti.

 

MISIJA

Prilagođavanje konkretnoj osobi  i odgovori na konkretan problem naša su misija. Cilj nam je osnaživanja osoba u potrebi  i unaprjeđenje socijalnih usluga  radi jačanja suradnje između civilnog društva i terapijske zajednice i savjetovališta.

AlenDuka dizajn >