Rezultati polugodišnjeg izvještaja programa „Novi početak“ 

Rezultati polugodišnjeg izvještaja programa „Novi početak“  Program „Novi početak“ u prvom izvještajnom razdoblju, od 01.12.2022. do 01.06.2023. polučio je značajne rezultate. Nastavljena je suradnja s 15 relevantnih stručnjaka HZZ-a i CZSS-a. Korisnicima je kroz ovo razdoblje pružena usluga individualnog i savjetodavnog rada: individualno savjetovanje provedeno je sa 16 korisnika-resocijalizanata; ukupno je provedeno 107 individualnih razgovora

Provedba

Provedba S korisnicima se provode sljedeće aktivnosti: Neke od zadnjih aktivnosti možete pogledati na likovima: Okrugli stol na temu „Resocijalizacija ovisnika u vrijeme epidemije bolesti COVID-19“, u sklopu programa Novi početak, on-line Još jedna u nizu „Družionica“ – aktivnosti u sklopu Programa „Novi početak“ Prvo polugodište prve godine provedbe programa „Novi početak”

Aktivnosti programa “Novi početak”

S korisnicima programa “Novi početak” se provode sljedeće aktivnosti: 1) Individualni savjetodavni rad2) Organizirane psihološke i sociopedagoške grupe te grupe samopomoći za korisnike – ovisnici i liječeni ovisnici3) Organizirane psihološke i sociopedagoške grupe te grupe samopomoći za korisnike – roditelji i ostali članovi obitelji4) Radionice unapređenja roditeljskih znanja i vještina ovisnika koji su roditelji5) „Družionice“

Program “Novi početak”

Osobe s problemom ovisnosti kao specifična skupina korisnika se nakon tretmana u terapijskim zajednicama, bolničkim odjelima, održavanjem apstinencije ili pridržavanjem propisane liječničke terapije i dalje suočavaju s brojnim problemima i iskušenjima, kako u socijalnoj sredini tako i sa samim sobom. Često su marginalizirani na svim područjima socijalnog funkcioniranja, odbačeni i od strane bližnjih, bez dodatne

AlenDuka dizajn >