Obitelj

Ovisnost je bolest pojedinca, ali njezine posljedice zahvaćaju cijelu obitelj. Stoga je za uspješno obuhvaćanje ovisnika u sustav skrbi i liječenja, vrlo je važna potpora i stav obitelji. S druge strane obitelj nema sustavnu pomoć i potporu u naporima da zbrine člana – ovisnika. Njezina agonija u naporima da privoli svog člana na liječenje traje predugo

Resocijalizacija

Resocijalizacija je namijenjena osobama  koje su završile program u terapijskoj zajednici i/ili su na neki drugi način uspostavili dugotrajniju apstinenciju od svih psihoaktivnih tvari.

Terapijska zajednica

Terapijska zajednica namijenjena je osobama koje su uspostavile apstinenciju od svih psihoaktivnih tvari (svih sredstava ovisnosti). U terapijskoj zajednici program se provodi u dvije faze: Prva faza uključuje: Druga faza uključuje:

Savjetovanje

SAVJETOVALIŠTE Savjetovalište u Zagrebu namijenjeno je: Socijalne usluge koje pružamo u Savjetovalištu u Zagrebu jesu: Ostale usluge: Sve usluge provode: 

AlenDuka dizajn >