Prvog prosinca ove godine počela je druga godina provedbe trogodišnjeg programa  „Novi početak“ koji financira Ministarstvo zdravstva i traje od 01.12.2023. do 30.11.2024.  Riječ je o programu koji se kontinuirano provodi od 2012. godine, a namijenjen je ovisnicima i bivšim ovisnicima te članovima njihovih obitelji.

Cilj programa je poboljšanje provedbe projekta resocijalizacije, smanjenje stigmatizacije, uspješnija reintegracija u društvenu zajednicu te poboljšano obiteljsko funkcioniranje.

Svrha procesa resocijalizacije je uspostava trajne apstinencije kroz  uključivanje u različite društvene procese te u konačnici i zapošljavanje. Tijek resocijalizacije  provodi se kroz različite pristupe, ovisno o vrsti tretmana u koji je ovisnik uključen. S jedne strane istraživanja pokazuju kako ovisnici koji su u tretmanu terapijskih zajednica tijekom rehabilitacije mijenjaju odnos prema radu, novcu i zadovoljstvu životom gotovo u svim aspektima, dok je s druge strane značajka ovih osoba dugotrajna izolacija u mikrosvijetu terapijske zajednice. Stoga im je, kako je pokazao i naš program/projekt kroz niz godina provođenja, potrebno odmah po izlasku iz terapijske zajednice omogućiti kontinuitet rada kojeg su imali u zajednici uz naglašeno osnaživanje socijalnih kompetencija kako bi se postepeno uključivali u zajednicu i u konačnici pronašli zaposlenje.

Upravo to je smisao „Novog početka“  kroz koji naši korisnici i njihove obitelji prolaze individualne razgovore,  psihološke i sociopedagoške grupe, grupe samopomoći, družionice, filmske večeri, radionice  uključivanja na tržište rada, organiziranje pratnje pri zdravstvenim pregledima, ostvarivanje socijalnih usluga i ostvarivanju prava pri MUP-u (promjena osobne iskaznice, promjena boravišta/ prebivališta i sl.)

Sudjelovanjem u našem programu resocijalizacije “Novi početak” korisnici imaju priliku usvojiti potrebna znanja, vještine i alate kojima će, i nakon prestanaka sudjelovanja u programu, biti u mogućnosti samostalno prepoznati potencijalno opasne situacije (okidače), naučit će se kako na socijalno prihvatljiv način na njih reagirati te kako reagirati i na druge nenadane životne okolnosti, ali i gdje potražiti odgovarajuću pomoć i podršku ako dođu u situaciju koju ne znaju samostalno riješiti.

Korisnici se nakon programa osjećaju spremniji za suočavanje s problemima i izazovima koji im se pojavljuju u životu. Vještine koje stječu kroz aktivnosti „Novog početka“ pomažu im u osobnom razvoju i utječu na poboljšanje obiteljskih i roditeljskih odnosa.

AlenDuka dizajn >