Danas smo potpisali Ugovor za financiranje projekta Lutke na koncu, a koji financira Zagrebačka županija. Razdoblje provedbe projekta je od 01.01. do 31.12. 2023. godine. Projekt Lutke na koncu usmjeren je na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške povremenim konzumentima sredstava ovisnosti, ovisnicima i njihovim obiteljima, informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemu ovisnosti. Navedeno se postiže kroz olakšavanje pristupa tretmanu ovisnosti i osiguravanje pomoći i podrške ovisnicima i članovima obitelji ovisnika.

Projekt je novčanom potporom podržala Zagrebačka županija.

AlenDuka dizajn >