Tijekom 2023. godine (01.01.-31.12.) provodimo projekt „Lutke na koncu“ koji je usmjeren na prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti kroz pružanje pomoći i podrške povremenim konzumentima sredstava ovisnosti, ovisnicima i njihovim obiteljima, informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o problemu ovisnosti. Navedeno se postiže kroz olakšavanje pristupa tretmanu ovisnosti i osiguravanje pomoći i podrške ovisnicima u rješavanju specifičnih problema s kojima se suočavaju kroz stjecanja znanja i vještina za svakodnevno društveno prihvatljivo funkcioniranje u zajednici te podršku članovima obitelji u razumijevanju problematike s kojom se suočavaju i prihvaćanje ovisnosti vlastitog člana obitelji. Istovremeno, jednaka dostupnost i pravovremenost informacija raspoloživih svim građanima o problemu ovisnosti i načinima kako dobiti pomoć te povezivanje različitih dionika u zajednici neophodan je dio sveobuhvatnog odgovora usmjerenog na adresiranje ove problematike te suzbijanje njezinih posljedica kao šireg društvenog problema unutar lokalne zajednice. Na potrebu za preventivnim programima ovakvog tipa upućuje i Izvješće o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2020. godini Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje navodi da je stopa liječenih ovisnika za čitavu Hrvatsku 190,2 na 100.000 stanovnika u dobi od 15 do 64 godina, dok Grad Zagreb spada u sedam županija gdje je stopa liječenih osoba viša od prosjeka Hrvatske te iznosi 211,3. S obzirom na to da se radi o statistici vezanoj samo uz osobe koje su liječene te se radi o izvještajnom periodu tijekom pandemije COVID-19 čije su restrikcije značajno utjecale na pristup zdravstvenom sustavu ali i prikupljanju podataka, za zaključiti je da je stvarna brojka osoba s problemima ovisnosti značajno viša. Kroz svakodnevni rad Udruge identificirano je da povremeni konzumenti, ovisnici i njihove obitelji često veoma teško dolaze do pravovremenih i relevantnih informacija o tome kako dobiti pomoć, dugo vremena „lutaju“ sustavom te samo rijetki uspijevaju dobiti potrebnu pomoć. Uzimanje droga često je povezano i s drugim rizičnim ponašanjima i/ili ovisnostima kao što je pušenje, alkoholizam, igre na sreću, nepotrebno i neodgovarajuće uzimanje lijekova, ali i s nizom medicinskih, društvenih i psiholoških problema. Uzimajući u obzir navedeno te činjenicu da najveći udio roditelja (28,1% prema Izvještaju HZJZ iz 2020. godine) za prvo uzimanje psihoaktivne supstance svoga djeteta saznaje tek nakon 2-3 godine, preventivni programi te olakšavanje pristupa informacijama i tretmanu pokazuje se kao velika nužnost.  Aktivnosti u okviru projekta osmišljene su tako da na sveobuhvatan način omogućavaju dostupnost informacija i podrške kroz direktan i neposredan kontakt s povremenim konzumentima, ovisnicima i njihovim obiteljima te povezivanju sa stručnjacima iz lokalne zajednice, gdje se kontinuirano radi na motivaciji za uključivanje u program kao važnom preduvjetu za oporavak korisnika,  te samoj promociji projekta. Shodno tome, kroz projekt „Lutke na koncu“ ciljanoj skupini, a osobito povremenim konzumentima kao osobama u riziku i ovisnicima, pristupa se s ciljem prepoznavanja njih kao osoba te individualnih potreba u rješavanju njihovog ovisničkog ponašanja i drugih rizika koji se vežu uz to u kojem se fokus stavlja na promjenu ponašanja, a ne osobe kao takve. Također, vodeći se jednim od ključnih elemenata za uspješni tretman, Udruga veliku važnost u radu stavlja na uspostavljenje kvalitetnog odnosa s korisnicima temeljenog na stručnosti i uvažavanju etičkih načela struke i Etičkog kodeksa Zajednice Susret, međusobnom poštovanju i uvažavanju te visokim standardima poštivanja privatnosti i zaštite podataka.

Kroz višegodišnji rad Udruge te uvažavajući specifičnosti korisničke skupine aktivnosti projekta usmjerene su na područja te odgovaraju na potrebe identificirane kao najpotrebnije u okviru usluga koje se pružaju u Savjetovalištu Udruge. Projekt je podijeljen na 8 aktivnosti. Rad u bolnicama organizirati će se kroz održavanje motivacijskih grupa i razgovora za korisnike na odjelima ovisnosti s ciljem informiranja o daljnjim mogućnostima tretmana te motiviranja za nastavak liječenja i ustrajanja u apstinenciji (minimalno 50 posjeta). Kroz projekt uključiti će se minimalno 30 povremenih konzumenata i ovisnika s područja Zagrebačke županije koji spadaju u skupinu izravnih korisnika. S obzirom na iskustvo prethodnih godina, minimalno 10 korisnika s područja Zagrebačke županije dobiti će podršku pri uključivanju u psihosocijalni tretman u terapijskoj zajednici (Partnera – Dom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET) te biti upućeni na psihosocijalni tretman u terapijsku zajednicu. Korisnicima će se pružiti pomoć prilikom ostvarivanja prava i korištenja drugih resursa u lokalnoj zajednici kroz individualni savjetodavni rad te osigurati minimalno 30 pruženih usluga. Redovita suradnja ostvarit će se s minimalno 15 stručnih osoba koje se bave problematikom ovisnosti, kao i onima koji mogu pomoći korisnicima Udruge pri ostvarivanju njihovih prava, a osobito stručnim osobama u bolnicama i odjelima ovisnosti, centrima za socijalnu skrb, službama za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, i drugima. Tijekom trajanja projekta održat će se minimalno 12 grupa samopomoći za roditelje i druge članove obitelji.

Područje provedbe je Zagrebačka županija uz aktivnosti koje se odvijaju u Savjetovalištu u Zagrebu, a financiran je od strane Zagrebačke županije.

 

Projekt je novčanom potporom podržala Zagrebačka županija.

AlenDuka dizajn >