Prema mišljenju žena korisnica droga (WWUD) (75,79%) i stručnog osoblja (83,78%), integrirane usluge za žene koje korisnice droga suočene s rodno uvjetovanim nasiljem okupljaju „najtradicionalnije“ aspekte usluga za droge kao kao i one koje se odnose na rodno osviještenu politiku. 

@INTERLEAVE ISTRAŽIVANJE

čak i ako je 1 od 3 osobe koje koriste droge (PWUD – People who use drugs) su žene a samo 1 od 6 je na liječenju (UNODC, 2018.).

Cilj istraživanja #INTERLEAVE bio je bolje razumjeti #GBV protiv WWUD-a i mapirati najbolje (i najgore!) prakse intervencije.

AlenDuka dizajn >