Danas završava naš EU projekt “Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike”,UP. 02.2.2.2.12.0006.

Ponosni smo na činjenicu da smo,uz sve druge rezultate upravo predstavljene za završnoj konferenciji u Splitu,u dvije godine održali i proveli 6 stručnih edukacija i jednu konferenciju 

kroz koje je prošlo gotovo 70 stručnjaka.

Zadnju je u srijedu u Splitu  održala predsjednica Udruga Vida Sanja Filipović,naša ugledna psihologinja.

30 LIPNJA, 2023

Foto: MaxPortal  Izvor: MaxPortal

AlenDuka dizajn >